"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Witraże z 7. Darami Ducha Świętego - Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

„Zielone święta" to polska nazwa dzisiejszej uroczystości. Ich wspomnienie z lat dziecięcych to zielone brzuzki, pachnący tatarak - zdobiące nasze domy. Były to święta radosnej wiosny, zakodowały się w naszej pamięci ich zewnętrzne przejawy. Nie zawsze dostrzegamy to, co kryje się pod zewnętrzną szatą tradycyjnych zwyczajów. Dzisiaj zachowując szacunek dla tradycji wiemy, że w czasie tych świąt oddajemy szczególną cześć Duchowi Świętemu - trzeciej osobie Trójcy Przenajświętszej. Schylamy głowę przed tajemnicą naszej wiary, którą często wyznajemy - „Wierzę w Ducha Świętego" – wierzę w Jego istnienie, wielorakie uświęcające działanie.

„Duch Święty uformował człowieczeństwo Chrystusa" – czytamy w Ewangelii słowa Anioła Gabriela zwiastującego Maryi Boże Narodzenie. „Duch Święty w widzialnej postaci zstąpił na Chrystusa w czasie chrztu w Jordanie. Potem mocą tego Ducha wyrzucał on złego ducha" [Mt 12.28]. Duch Święty utworzył kościół – mistyczne Ciało Chrystusa, jego fundamenty zakładał Chrystus. Ofiarą krzyża wysłużył jego zaistnienie, ale dopiero mocą zesłanego Ducha Świętego na Apostołów w Wieczerniku Kościół Chrystusowy stał się żywym Bożym organizmem. Duch Święty jest obecny w kościele w sposób specjalny, kieruje Nim i jednoczy na podobieństwo duszy, która ożywia ciało. Duch Święty jest zasadą twórczą jedności Kościoła. „Koinonia" – „wspólnota, braterstwo". Jego miłość zespala kościół pierwotny. Jeden Duch, jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli.

„Duch Święty jest w kościele i w każdym z wyznawców Chrystusa jak odbicie twarzy w ułamkach podzielonego lustra". Św. Paweł przypomina: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga?" [1 Kr 6,19]. Duch Święty wnosi w nasze serca dary: mądrości, rozumu, umiejętności i rady - które doskonalą władze poznawcze oraz dary męstwa, pobożności i bojaźni Bożej - umacniającej wolę człowieka. Dar mądrości pozwala nam patrzeć i oceniać ludzi oraz wydarzenia tak, jak widzi je Bóg. Rozum ułatwia pojmowanie zwłaszcza tajemnic Bożych. Dar umiejętności to łatwość dostrzegania obecności Boga w świecie stworzonym, dar rady umożliwia dobór najlepszej drogi prowadzącej do własnościowego celu. Męstwo – pozwala przezwyciężyć pojawiające się w życiu trudności. Pobożność to radość z pełnienia służby Bożej w różnych jej przejawach. Bojaźń Boża to dziecięcy lęk w obliczu najlepszego Ojca, aby Go nie urazić brakiem naszej miłości. Obecność Ducha Świętego w duszy ludzkiej poznajemy po owocach jego działania. Są nimi: miłość, radość, pokój, cierpliwość wytrwałość, dobroć, uprzejmość, wstrzemięźliwość i czystość. Wszystkie dary Ducha Świętego znajdują się w witrażach w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach. Jest to najlepsze miejsce, w którym możemy pomodlić się o dary do Ducha Świętego.

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są to grzechy świadomej przewrotności. Kiedy Pan Jezus uzdrowił opętanego, faryzeusze przypisywali ten czyn działania złego ducha. Wówczas padły z ust Chrystusa mocne słowa: "Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone" [Mt 12,31]. Naśladujmy Matkę Najświętszą otwartą na przyjęcie Ducha Świętego – najpierw w chwili zwiastowania, a potem w Wieczerniku, gdy wraz z Apostołami modliła się o Jego Dary dla wspólnoty kościoła. Ojciec Orygenesa – Leonidas, całując dziecko po chrzcie św. mówił „Oddaję cześć Bogu obecnemu w sercu dopiero co ochrzczonego". Rzeczywiście człowiek przez chrzest zostaje uniesiony mocą Ducha Świętego do wielkiej godności dziecka Bożego - to stanowi o wyjątkowości osoby ludzkiej. Jest to ten najgłębszy fundament autentycznego humanizmu. Módlmy się słowami Ojca Św. Jana Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi" [2.06.1979 r. Warszawa].

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
  • 1
  • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"

 
Dom Rekolekcyjny przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach oferuje noclegi dla grup zorganizowanych i modlitewnych.
 
  • Liczba miejsc: 24
  • Cena za dobę - z pełnym wyżywieniem: 100 zł / os.