"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Zdjęcie: Przy biblioteczce w domu parafialnym, Sulistrowice 11.02.2024

Aby sprostać coraz to nowym wyzwaniom jakie niesie życie we współczesnym świecie uniwersytety i szkoły muszą się stale reformować (zasada „Universitatis semper reformanda”), jednak trzeba uważać, by w ferworze reform i zmian nie utracić tego, co nigdy nie powinno ulec zmianie. Co decyduje o istocie uniwersytetu i szkoły średniej? Uniwersytet ma 3 podstawowe zadania – 1. prowadzenie badań, 2. dydaktyka i 3. promowanie wartości. Jeśli się odrzuci to trzecie zadanie, to szkoła będzie kształcić jedynie biegłych specjalistów, a wiemy, że sam rozum to za mało dla człowieka. Nie wystarczy więc kształcenie umysłów - nie mniej ważne jest kształcenie charakterów i postaw etycznych młodzieży i studentów. W dawnych uniwersytetach dobrze o tym było wiadomo.

Uniwersytet nie może zadowolić się hodowaniem biegłych w swojej dyscyplinie specjalistów, uniwersytet chcąc pełnić swoje zadanie musi się stać wspólnotą ludzi poszukujących sens życia. Musi się stać „officina humanitatis” tj. „warsztatem człowieczeństwa”. W innym przypadku przyniesie ludzkości więcej szkód niż pożytku. Przed II Wojną światową Niemcy uważani byli za najbardziej wykształconych z narodów i to nie tylko w Europie ale i na Świecie. Tymczasem wszyscy pamiętamy jakich zbrodni dokonali. Naród, który wydał tylu uczonych, artystów, filozofów i noblistów doprowadził jednocześnie do wybuchu straszliwej wojny i stał się sprawcą śmierci milionów ludzi. Jak to możliwe? Stało się to możliwe dlatego, że Niemcy uwierzyli szaleńcowi i odrzucili Dekalog. Przestępca wykształcony jest dużo groźniejszy niż przestępca prymitywny. Nie wystarczy kształcić wybitnych specjalistów, trzeba kształcić dobrych, prawych i mądrych ludzi, a mądrość to synteza wiedzy, dobroci, uczciwości oraz tych wartości, które wyraża Ewangelia. Nastawienia na praktyczną użyteczność w uprawianiu nauki nie można lekceważyć, ponieważ jest ona bardzo ważna, jednak ciągle trzeba pamiętać o tym, że to właśnie wykształcenie teoretyczne, zwłaszcza humanistyczne daje człowiekowi intelektualną i etyczną suwerenność w stosunku do wszelkich nacisków i manipulacji, jakim przez różne siły poddawany jest współczesny człowiek.

Gdy Platona zapytano niegdyś: „Dlaczego Grecy przewyższają barbarzyńców?” - odpowiedział: „Ponieważ barbarzyńcy podporządkowują naukę temu, co praktycznie użyteczne”. Powołaniem uniwersytetów jest więc kształcenie światłej, inteligentnej i prawej etycznie inteligencji, a nie barbarzyńców. Uświadomienie sobie tego jest dziś niezwykle istotne, ponieważ zagrożenie barbarzyństwem jest wciąż aktualne, być może nawet bardziej niż kiedykolwiek. O ile bowiem nie ma wątpliwości, że w dziejach ludzkości istnieje liniowy postęp cywilizacyjny i naukowy, to w żadnym wypadku nie można tego odnieść do historii moralności. Niektórzy sprowadzają edukację do rozwoju intelektualnego młodego człowieka, tymczasem wykształcenie człowieka bez moralności może być groźniejsze niż nie wykształcenie go wcale.

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
  • 1
  • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"

 
Dom Rekolekcyjny przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach oferuje noclegi dla grup zorganizowanych i modlitewnych.
 
  • Liczba miejsc: 24
  • Cena za dobę - z pełnym wyżywieniem: 100 zł / os.