"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA - Św. Krzysztofa 29.07.2018 Rok B

Wprowadzenie do liturgii

Cudowne nakarmienie wygłodniałego tłumu nie było celem ani chwytem propagandowym Chrystusowej misji. Cud ten było tylko okazją i środkiem do celu. Są różne ludzkie głody. Jednym z podstawowym jest głód pokarmu dla ciała, głód chleba. Gonitwę za chlebem obserwujemy wszędzie. Może nawet większą w krajach bogatych niż biednych. Nie chodzi ludziom tylko o chleb, który zaspokoi potrzeby żołądka, ale o chęć posiadania. Ludzie otrzymają głód szczęścia i radości, głód pokoju i miłości, głód działania, posiadania władzy, głód sensu życia i istnienia, głód prawdy, wolności i sprawiedliwości. Bardzo trudno jest wymienić i nazwać głody naszych ludzkich serc. Wszystkie one jednak zamykają się i streszczają w jednym zasadniczym głodzie – głodzie Boga. „Wyciągam ręce do Ciebie, moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia" (PS. 143)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.19 sierpnia 2018 r. Koncert patriotyczny z okazji 100 lecia Niepodległości Polski - POLSKA MIŁOŚCIĄ WSKRZESZONA w Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach o godz.11.00 i w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęza o godz 15,00 w wykonaniu znakomitych artystów scen Śląskich i Wrocławskich .Pierwszy koncert na Studnię na Ślęży. Ofiary pieniężne będziemy składać na konto Stowarzyszenia.
2. 29 lipca Akcja św. Krzysztof przy figurze św. Krzysztofa odbędzie acę będą przeznaczone dla misjonarzy. Najstarszym dowodem na istnienie Św. Krzysztofa jest pochodzący z 452 r. napis znaleziony w Haidar-Pacha (dzisiejsza Turcja), który mówi o Bazylice w Bitynii pw. Św. Krzysztofa. Krzysztof urodził się prawdopodobnie na terenach dzisiejszej Turcji w Licji. Kierowco, Św. Krzysztof jedzie z Tobą do 120 km/h, przy wyższych prędkościach ustępuje miejsce Św. Pitrowi.
3. Wieża widokowa i podziemia w kościele na Ślęży są udostępnione w każdą sobotę i niedzielę w godz. 11-17. Zwiedzający otrzymają pamiątkową kartę z historią kościoła. Zapraszamy pielgrzymów na atrakcje kulinarne przed Grotą Bolka II.
4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Nowego Życia. Zapraszam po Mszy Św. do kawiarenki na herbatę, kawę, ciastka. Zapraszam również do odwiedzania stron: www.sleza.info i www.parafiasulistrowice.pl - aktualne informacje z życia parafii
5.Jest do nabycia nowa, bogato ilustrowana książka pt. „Ślęża, Święta góra Ślązaków – historia i teraźniejszość kościoła na Ślęzy" autorstwa Ks. dra Ryszarda Staszka. W przygotowaniu jest nowa książka pt. „Cztery pory roku na Ślęzy" z płytą audio, a także biografia związanego z życiem naszej parafii księdza bpa Józefa Pazdura pt. „Serdecznie Dobry Człowiek – życie i duchowość
6. Otrzymaliśmy zgodę Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na wykonanie badań stratygraficznych drewnianej empory organowej w kościele na Ślęży oraz wykonanie polichromii, kolorystyki płycin obramowania, balustrady, gzymsu i podniebiu. Badania prowadzi mgr Dorota i Cezary Wandrychowscy z Wrocławia. Konserwatorzy malarstwa i detalu architektonicznego.
7. Przyjmujemy do bractwa Św. Józefa. Zapraszamy chętnych, naszych parafian i gości.
8. 29 lipca 2018 o godz.14.00 będzie odprawiona Msza św. za duszę śp. księcia Bolka II, który wybudował w XIV zamek na górze Ślęża. Był to książę bardzo patriotyczny jak pisał o nim J. Długosz,' nie dał się zhołdować Janowi Luksemburczykowi." powiedział że jest księciem Polskim i nie będzie składał homagium Niemcowi na tronie czeskim."
9. Od 2-ch lat na Ślęży istnieje zatwierdzone przez władze państwowe Stowarzyszenie na Rzecz Ślężańskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Chrześcijańskiej Tabor w Sulistrowicach, które posiada osobowość prawną i konto bankowe. Ponieważ ze strony podmiotów posiadających działki na górze Ślęży nie ma zainteresowania zagospodarowaniem tego terenu turystycznie za wyjątkiem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie proponuje dla pielgrzymów i turystów Akcję „Studnia na Ślęży' Zorganizujmy zbiórkę funduszy na projekt i wykonanie studni oraz kanalizacji odprowadzającej ścieki ze Ślęzy do oddalonej 1km oczyszczalni w Sulistrowiczkach. Sponsorzy mile widziani.
Ks dr. Ryszard Staszak -proboszcz

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta:

 • Strzegomiany: godz. 9.00
 • Sulistrowice: godz. 10.30
 • Sulistrowiczki: godz. 12.00 i 19.00
 • Ślęża: godz. 14.00

Dni Powszednie:

 • Sulistrowice:
  zima 17.00, lato 18.00
 • Sulistrowiczki:
  pierwsze soboty m-ca 19.00

Wydarzenia

 • 1
 • 2
 • 3

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
 • 1
 • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"