"Kiedyś szukano tu Boga, dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
ks. dr Ryszard Staszak
 
"Crux stat dum volvitur orbis" Krzyż trwa, choć świat się zmienia
Św. Jan Paweł II

Wydarzenia

W kościele na Ślęży znajduje się obraz księdza Jerzego Popiełuszki, poświęcony podczas pielgrzymki "wspomnienie św. Józefa rzemieślnika" 1 maja 2016 roku.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Dziś odchodzimy 73. rocznicę urodzin kapelana Solidarności. Podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie duchowny stawał w obronie ideałów „Solidarności". Ksiądz Jerzy Popiełuszko publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, głosząc zasadę „zło dobrem zwyciężaj".

Ks. Jerzy Popiełuszko wielokrotnie podkreślał, że to m.in. dzięki religijnemu wychowaniu, które otrzymał od rodziców, zdecydował się zostać księdzem.

U nas kłamstwa nie było! Kiedyś nauczycielka wezwała mnie do szkoły, żeby mi zwrócić uwagę, że Alek często w kościele na różańcu przesiaduje. Zagroziła, że może być z tego obniżony stopień ze sprawowania. Duch Święty mnie natchnął i odpowiedziałam, że jest przecież wolność wyznania —wspominała matka ks. Jerzego Marianna Popiełuszko.

Po maturze, w 1965 roku, wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Już po pierwszym roku studiów został skierowany do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Odbywał ją w jednostce dla kleryków o zaostrzonym rygorze, co było elementem represji wobec Kościoła w Polsce. Tam Jerzy Popiełuszko zderzył się z pierwszymi szykanami i przemocą fizyczną.

W 1972 roku ks. Jerzy otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Został skierowany jako wikariusz na swą pierwszą placówkę duszpasterską w Ząbkach k. Warszawy. Potem pracował w kościele św. Anny w Warszawie (1975-78). Przez krótki czas był wikariuszem w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. W maju 1980 r. został przeniesiony do parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Jak wspominał ks. Czesław Banaszkiewicz, ks. Jerzy mógł tam prowadzić swoją działalność dzięki ówczesnemu proboszczowi Teofilowi Boguckiemu.

Po powstaniu „Solidarności" ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, warszawscy hutnicy określili go swoim kapelanem, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Główny wysiłek włożył ks. Popiełuszko w przygotowanie i prowadzenie w kościele św. Stanisława Kostki mszy w intencji ojczyzny i tych, którzy za nią cierpią. Pierwsze takie nabożeństwo odprawił w lutym 1982 roku. Jego Msze św. gromadziły nie tylko mieszkańców Warszawy. Przybywały na nie delegacje „Solidarności" z całego kraju, uczestniczyli w nich m.in. intelektualiści, aktorzy i młodzież.

Przesłanie ks. Jerzego
W kazaniach nawoływał, by „zło dobrem zwyciężać" (wezwanie św. Pawła z Listu do Rzymian: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
—przypominał nieustannie.

Trzeba zdawać sobie sprawę z sytuacji geopolitycznej w jakiej się znajdujemy, ale jednocześnie ta sytuacja nie może być wygodną zasłoną do tego, by rezygnować z należnych narodowi praw —mówił ks. Jerzy w jednej z homilii.

W innej podkreślał, że „zło, które znosiło się jako coś nieuniknionego, staje się nieznośne na myśl, że można się od niego uwolnić". Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka, to pozostać wolnym nawet przy zewnętrznym zniewoleniu —mówił.

Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala —uczył.

Ludzi nigdy nie wiązałem ze sobą, ale z Bogiem i Kościołem —powtarzał.

Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność człowieka, to pozostać wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać sobą - żyć w prawdzie - to jest minimum, aby nie zamazać w sobie obrazu dziecka Bożego —uczył ks. Jerzy.

„Człowieka można przemocą ugiąć, ale nie można go zniewolić —mówił.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko był wielokrotnie inwigilowany i szykanowany. Został zamordowany 19 października 1984 roku w wieku 37 lat.

Uprowadzili go i zamordowali funkcjonariusze bezpieki, gdy wracał do Warszawy po mszy świętej celebrowanej w parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Po brutalnym pobiciu oprawcy wrzucili księdza do Wisły na tamie koło Włocławka.

Ks. Jerzego Popiełuszkę pochowano przy kościele św. Stanisława Kostki, a nie na Powązkach czy w rodzinnej Suchowoli – jak chciały ówczesne władze. W pogrzebie 3 listopada 1984 r. wzięło udział około 800 tys. wiernych i niemal tysiąc księży. Mszy żałobnej przewodniczył prymas Józef Glemp.

Kilka lat temu pojawił się pomysł stworzenia w Okopach muzeum upamiętniającego księdza Popiełuszkę. W czerwcu list intencyjny w sprawie powołania takiej placówki podpisała Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro" i Muzeum Podlaskie w Białymstoku, którego oddziałem miałoby być muzeum w Okopach. Samorząd województwa podlaskiego (organ prowadzący Muzeum Podlaskie w Białymstoku) ma nadzieję, że projekt uda się zrealizować w ciągu najbliższych trzech lat, czyli do końca obecnej kadencji samorządu.

W ramach porozumienia Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro" zadeklarowała nieodpłatne przekazanie pod budowę muzeum nieruchomości w Okopach, a do samej placówki - materiałów i pamiątek związanych z rodziną, a zwłaszcza z życiem i działalnością ks. Jerzego.

Przedstawiciele Fundacji oceniają, że w przyszłym roku powinien być gotowy projekt muzeum. Nie wykluczają, że część pieniędzy potrzebnych do jego powstania będzie pochodziła ze zbiórki publicznej.

Źródło: aes / polskieradio24.pl / https://wpolityce.pl/kosciol/517530-73-rocznica-urodzin-ks-popieluszki-wazne-przeslanie

Małżeństwo

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy...

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum tydzień...

Eucharystia

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii Św. obejmuje: udział w nabożeństwach okresowych (różańcowe, Roraty, Droga...
  • 1
  • 2

Wesprzyj odbudowę kościoła na Ślęży
BS w Kątach Wrocławskich o/Sobótka
Nr konta (w PLN)
50 9574 1015 2003 0200 1520 0001
z dopiskiem "Ocalmy Kościół na Ślęży"

 
Dom Rekolekcyjny przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach oferuje noclegi dla grup zorganizowanych i modlitewnych.
 
  • Liczba miejsc: 24
  • Cena za dobę - z pełnym wyżywieniem: 100 zł / os.